ПрАТ «СК «УНІКА» та ПрАТ «СК «УНІКА Життя» оголошує про продовження Конкурсу

Новини
13.08.2021

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» (Товариство, Товариства) оголошує про продовження конкурсу (надалі – Тендер) з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариств та запрошує аудиторські фірми до участі у тендері.
Аудиторське завдання – проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період з 01 січня 2021 по 31 грудня 2021 рік та надання Звіту незалежного аудитора (Аудиторського висновку) стосовно ПрАТ «СК «УНІКА», ПрАТ «СК «УНІКА ЖИТТЯ» та консолідованої фінансової звітності).
Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 20 серпня 2021 року 23:59.
Критеріями для вибору компанії є:
(і) наявність міжнародної мережі в країнах, де розташовані компанії групи УНІКА
(іі) розмір аудиторської фірми з обігом не менше 60 млн. грн.
(ііі) мають достатній рівень кваліфікації та досвіду аудиторів і персоналу, який залучається до надання послуг щодо аудиту фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів, зокрема, наявність не менше 30 аудиторів з сертифікатами CPA та/або ACCA та з досвідом роботи в аудиторській фірмі за основним місцем роботи не менше 3 років
(iv) незалежність
(v) наявність досвіду надання послуг з обов'язкового аудиту відповідної галузі, зокрема, проведення аудиту страхових компаній відповідно до локальних та міжнародних вимог
(vi) володіння командою аудиторів, зокрема, ключовим аудитором, англійською мовою
(vii) можливість надання аудиторського висновку двома мовами (українською та англійською)
(viiі) вартість аудиторських послуг.

Для участі у тендері компанії мають подати наступні документи:
1. Анкета, в якій зазначено:
- назва компанії, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи,
- коротка історична довідка про діяльність компанії;
- організаційна структура компанії;
- чисельність працівників, інформація щодо кваліфікованого персоналу (ПІБ та № сертифікату) з діючими сертифікатами, зокрема ключового партнера з аудиту, який буде надавати послуги;
- опис спеціалізації компанії: відповідний досвід, опис аналогічних проектів (за наявності);
- міжнародна мережа в країнах, де розташовані компанії УНІКА;
- незалежність та об'єктивність аудиторів та ключового партнера при наданні аудиторських послуг;
- підтвердження проходження зовнішньої перевірки системи контролю якості;
- згоду на обробку персональних даних, зазначених у тендерній документації.
Додатково зазначається інформація про:
- Вимоги щодо ротації та незалежність аудитора: розкриття інформації про неаудиторські послуги, що надавалися Товариству (-ам) (у випадках, якщо аудиторська компанія вже співпрацювала з Товариствами раніше).

2. Витяг з реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.
3. Комерційну пропозицію в гривнях (наприклад, перелік послуг та їхня вартість погодинно, план проведення аудиту).
4. Референс-лист та рекомендації клієнтів компанії (за наявності).
5. Документи для встановлення репутації та стандартів ведення бізнесу компанією:
- копія фінансової звітності компанії за попередній звітний період (Форма 1. Баланс; Форма 2. Звіт про фінансові результати);
- копія договору про страхування цивільно-правової відповідальності;
- інші документи та інформація за додатковим запитом.
6. Лист-запевнення про відсутність обмежень щодо надання послуг, передбачених законом (ст. 27) та дотримання вимог до винагороди суб’єкту аудиторської діяльності за послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності (ст. 26).
7. Угоду про нерозголошення, підписану уповноваженою особою.