Terms of use for the myUNIQA Ukraine mobile application - common__seo-photo-name

Terms of use for the myUNIQA Ukraine mobile application

Особою, що володіє виключними майновими правами інтелектуальної власності на мобільний додаток «myUNIQA Ukraine» (далі – "Додаток"), в тому числі необхідними та достатніми для її адміністрування, надання доступу до Додатку, надання дозволу на користування застосунком є Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія УНІКА", яке зареєстроване відповідно до чинного законодавства України. Місцезнаходження юридичної особи: 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги 6, літ. «В», корп.4 (далі — «ПРАТ "СК "УНІКА"»), код ЄДРПОУ юридичної особи: 20033533.

 

 1. Визначення понять.
  • Мобільний додаток «myUNIQA Ukraine»
  • Угода користувача про умови використання мобільного додатку «myUNIQA Ukraine» – ця угода, що встановлює умови використання Додатку та права та обов'язки Сторін за цією Угодою, а також усі подальші зміни і доповнення до неї.
  • Користувач – фізична особа, що має належну цивільну дієздатність, та правомірно використовує Додаток (без мети отримання прибутку), створивши відповідний обліковий запис у Додатку. Користувачем за загальним правилом є повнолітня дієздатна фізична особа, яка досягнула 18 років.
  • Обліковий запис – сукупність інформації про користувача (або особу, законним представником якої є користувач) і даних для реєстрації та авторизації, внесених користувачем у Додаток, під час реєстрації, авторизації та протягом використання Додатку.

 

 1. Загальні положення
  • Ця Угода Користувача про умови використання мобільного додатку «myUNIQA Ukraine» (далі — «Угода» або «Угода користувача») регламентує відносини між Приватним акціонерним товариством "Страхова компанія УНІКА" (код ЄДРПОУ 20033533), яке має адресу місцезнаходження 04112, м. Київ, вул. Олени Теліги 6, літ. «В», корп.4 (далі — «ПРАТ "СК "УНІКА"»), та особою, яка використовує мобільний додаток «myUNIQA Ukraine» (далі — «Користувач» та «Додаток» відповідно), ПРАТ "СК "УНІКА" та Користувачі іменуються надалі – «Сторони».
  • Умови цієї Угоди є публічною офертою відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України та використання Додатку можливе виключно на умовах цієї Угоди. Вказана оферта є публічним договором приєднання, тобто згідно зі статтями 633, 634 Цивільного кодексу України його умови є однаковими для всіх Користувачів.
  • Згідно зі статтями 638, 642 Цивільного кодексу України, якщо сторона згодна з умовами (акцепту) цієї оферти, вона повинна надати всі необхідні вихідні дані, які вимагаються ПРАТ "СК "УНІКА" у Додатку та погодитись з умовами цієї Угоди. В такому випадку ця Угода вважатиметься укладеною.
  • Ця Угода є відкритим і загальнодоступним документом. Чинна редакція Угоди розміщена за URL адресою https://uniqa.ua/about_us/umovi-vikoristannya/
  • Користувачами Додатку є фізичні особи.
  • Додаток є програмою розробленою для мобільних пристроїв, які працюють під управлінням операційних систем «iOS» та «Android». Платформи та шляхи завантаження Додатку для операційної системи Android здійснюються через PlayMarket та завантаження Додатку для операційної системи «iOS» здійснюється через AppStore.
  • ПРАТ "СК "УНІКА" надає Користувачеві право на користування Додатком на безкоштовній основі.
  • Перед початком використання Додатку Користувач зобов’язаний ознайомитися з Угодою та прийняти її умови. Презюмується, що прийнявши умови цієї Угоди, користувач ознайомився з її змістом, положення цієї Угоди є зрозумілими Користувачеві, і він зобов’язаний їх виконувати. Користувач, який не погоджується з цією Угодою, не має права користуватися застосунком.
  • Погоджуючись з умовами цієї Угоди, Користувач підтверджує свою право- і дієздатність, підтверджує достовірність наданих ним при реєстрації даних і несе відповідальність за їх точність, повноту і достовірність та відповідність чинному законодавству.
  • Ця Угода може бути змінена і/або доповнена ПРАТ "СК "УНІКА" в односторонньому порядку. ПРАТ "СК "УНІКА" повідомляє про це Користувача шляхом розміщення змін/доповнень або нової редакції Угоди на сайті за URL адресою https://uniqa.ua/about_us/umovi-vikoristannya/ не пізніше, ніж за 10 (десять) календарних днів до набуття чинності відповідними змінами/доповненнями. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або доповнень до цієї Угоди, означає згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями. У разі незгоди з умовами такої зміненої Угоди, Користувач зобов'язаний відмовитися від подальшого використання Додатка.
  • Звернення, пропозиції та претензії фізичних осіб до ПРАТ "СК "УНІКА", пов'язані зі змістом і функціонуванням Додатку, порушеннями прав та інтересів третіх осіб, «Угода користувача про умови використання мобільного додатку «myUNIQA Ukraine» вимог законодавства України можуть бути надіслані на адресу електронної пошти:quality@uniqa.ua
  • Угода складена згідно із українським законодавством. Питання, не врегульовані Угодою, належать вирішенню відповідно до законодавства України.
  • Користувач приймає на себе усі можливі ризики, пов'язані з допущеними ним помилками і неточностями в наданих даних.
  • Користувач надає ПРАТ "СК "УНІКА" право надсилати йому повідомлення, що містять інформацію про Додаток, послуги ПРАТ "СК "УНІКА" або інформацію рекламного характеру.

 

 1. Функціональні можливості Додатку
  • Мобільний додаток "myUNIQA Ukraine" створений з метою забезпечення зручності та доступності послуг для клієнтів ПРАТ "СК "УНІКА". Він надає ряд переваг і дозволяє Користувачам керувати своїм обліковим записом та отримувати необхідну інформацію та підтримку в зручний час.
  • Користувач для цілей належної роботи Додатку забезпечує доступ Додатку під час його використання до наступної інформації, функціоналу мобільного пристрою та забезпечує виконання технічних характеристик та системних вимог для коректної роботи Додатку, які включають наступні:
   • персональні дані;
   • дані про статус телефону;
   • фото / мультимедіа / файли;
   • пам'ять;
   • дані про Wi-Fi-підключення;
   • ідентифікатор пристрою;
   • підключення до мережі Інтернет;
   • отримання даних з мережі Інтернет.
  • Додаток надає Користувачу можливість за допомогою використання мобільних пристроїв та мережі Інтернет здійснити реєстрацію та авторизацію у Додатку та створити особистий Обліковий запис та тим Користувачам, які є клієнтами ПРАТ "СК "УНІКА", скористатись страховими послугами відповідно до чинних договорів страхування. Для цих цілей Додаток надає Користувачу увесь необхідних функціонал, який включає, не обмежуючись, наступним:
   • здійснення реєстрації у Додатку, надавши всі необхідні вихідні дані, які вимагаються ПРАТ "СК "УНІКА" у Додатку;
   • авторизація в Додатку за допомогою номеру телефону та дати народження;
   • здійснення перегляду всіх своїх договорів страхування та основної інформації по ним;
   • подання заявки на запис до лікаря;
   • подання заявки на гарантацію самостійного запису до лікаря;
   • проведення онлайн-консультації з лікарем;
   • надати висновок лікаря по результатах консультації;
   • забезпечення доступу до історії всіх звернень за договором медичного страхування (історія лікування);
   • отримання сповіщень;
   • перегляд персональної інформації в Обліковому записі;
   • надіслання заявки до технічної підтримки;
   • видалення Облікового запису;
   • відкриття та збереження друкованої форми договору по всіх своїх договорах страхування.

 

 1. Права та обов’язки Користувача
  • Користувач зобов’язується належним чином дотримуватися умов цієї Угоди.
  • Користувачу надається право використання Додатку виключно з метою особистого використання для цілей отримання послуг, передбачених договором страхування. При цьому Користувач може використовувати Додаток виключно відповідно до умов цієї Угоди.
  • Користувач зобов'язується не використовувати Додаток з порушенням прав і законних інтересів ПРАТ "СК "УНІКА", інших правовласників, третіх осіб і цієї Угоди.
  • Користувач зобов'язується вживати належних заходів для забезпечення збереження його мобільного пристрою і несе особисту відповідальність у разі доступу до його мобільного пристрою третіх осіб.
  • Користувач може зареєструватися у Додатку, створивши особистий Обліковий запис, який може включати в себе як дані про самого користувача, так і дані про його неповнолітню/малолітню дитину.
  • Реєстрація в Додатку можлива лише у випадку погодження із умовами Політики конфіденційності мобільного додатку «myUNIQA Ukraine» та цієї Угоди.
  • Використання Додатку Користувачем є можливим лише після завантаження Користувачем застосунку на смартфон (інший подібний пристрій) та після реєстрації у Додатку та створення особистого Облікового засобу.
  • Користувач не має права здійснювати будь-які несанкціоновані дії з Додатком, у тому числі, Користувачеві заборонено самостійно або із залученням третіх осіб здійснювати декомпіляцію Додатка, а також здійснювати реверс-інжиніринг Додатка, злом функціонала Додатка, інші способи недозволеного обходу технологічного засобу захисту Додатка.
  • Користувач несе відповідальність за використання Додатка будь-якими способами, прямо не дозволеними в цій Угоді.
  • Користувач зобов’язується надавати ПРАТ "СК "УНІКА" при реєстрації та в подальшому при використанні Додатку достовірні дані про себе.
  • Умови використання Додатка, вказані в цій угоді, можуть бути змінені і/або доповнені ПРАТ "СК "УНІКА" в односторонньому порядку. При цьому продовження використання Додатка після внесення змін і/або таких доповнень, означає згоду Користувача з такими змінами і/або доповненнями, в зв'язку, з чим Користувач зобов'язується регулярно відстежувати зміни вказані в цій Угоді.
  • Умови обробки персональних даних Користувача наведені у Політиці конфіденційності мобільного додатку «myUNIQA Ukraine».
  • Користувачеві заборонено надсилати шляхом використання Додатку матеріалів рекламного, образливого характеру або таких матеріалів, які не мають відношення до мети функціонування Додатку .
  • У випадку, якщо при використанні Додатку Користувачеві будь-яким способом стала відома інформація відносно ПРАТ "СК "УНІКА" та/або третіх осіб, яка відповідно до законодавства України відноситься до конфіденційної та/або до комерційної таємниці, Користувачу заборонено зберігати, використовувати й поширювати таку інформацію.

 

 1. Права та обов’язки ПРАТ "СК "УНІКА"
  • ПРАТ "СК "УНІКА" має право передавати права і обов'язки за цією Угодою третім особам в цілях виконання цієї Угоди без додаткової згоди Користувача.
  • ПРАТ "СК "УНІКА" має право направляти Користувачеві будь-яким способом інформацію про функціонування Додатка, у тому числі направляти рекламні, інформаційні і інші повідомлення на адресу електронної пошти або номер телефону, вказаний Користувачем, або розміщувати відповідну інформацію в самому Додатку.
  • ПРАТ "СК "УНІКА" надає Користувачеві право на користування Додатком на безкоштовній основі.
  • ПРАТ "СК "УНІКА" має право заблокувати доступ Користувача до Додатка або його частини у разі виявлення порушень Користувачем цієї Угоди.
  • ПРАТ "СК "УНІКА" має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком без відшкодування Користувачеві збитків, що зазнали, у тому числі у разі, якщо у ПРАТ "СК "УНІКА" є дані вважати, що Користувач або його афілійовані особи (умисно або неумисно):
   • при користуванні Додатком порушують законодавство, положення цієї Угоди або права та законні інтереси третіх осіб;
   • користуються Додатком недобросовісно, або не згідно із його функціональним призначенням;
   • наносять шкоду Додатку або його працездатності;
   • здійснюють спроби несанкціонованого доступу до Додатка та інформації у ньому;
   • створюють загрозу збою технічних та/або програмних засобів ПРАТ "СК "УНІКА" та/або третіх осіб.
  • ПРАТ "СК "УНІКА" має право без попереднього повідомлення обмежити, призупинити або припинити користування Додатком у випадку наказу або рішення державного або іншого уповноваженого органу, або в інших випадках передбачених чинним законодавством України та міжнародними правилами/законами.
  • Сторони зобов'язуються приймати всі необхідні заходи щодо безпеки та захисту інформації та документів, обмін яких здійснюється в Додатку або доступних Сторонам у зв'язку з використанням Додатку.
  • Користувач зобов'язується самостійно приймати всі необхідні заходи щодо збереження конфіденційності, запобігання несанкціонованому використанню та захисту персональних даних від несанкціонованого доступу з боку третіх осіб.
  • ПРАТ "СК "УНІКА" зобов'язується дотримуватися конфіденційності щодо персональних даних Користувача, а також іншої інформації про Користувача, яка стала відомою ПРАТ "СК "УНІКА" у зв'язку з використанням Додатку, за винятком випадків, передбачених діючим законодавством.

 

 1. Гарантії та відповідальність Сторін
  • Користувач гарантує, що не робитиме яких-небудь дій, спрямованих виключно на спричинення збитку ПРАТ "СК "УНІКА", правовласникам або іншим особам.
  • Презюмується, що всі дії, які вчиняються у завантаженому на смартфон (інший пристрій) Додатку, вчиняються саме Користувачем як власником відповідного Облікового запису. Користувач самостійно слідкує за використанням Додатку та вживає заходів для ненадання доступу до нього третім особам.
  • Користувач несе повну відповідальність за несанкціонований доступ третіх осіб до Додатка, встановленого на мобільний пристрій Користувача.
  • У разі порушення правил використання Додатку, обов'язків Користувача за цією Угодою Угоди, а також у разі порушення пункту 4.4 цієї Угоди, Користувач зобов'язується відшкодувати ПРАТ "СК "УНІКА" збитки, заподіяні такими діями в повному обсязі.
  • У разі втрати, видалення, ушкодження внесеної Користувачем в Додаток інформації в результаті дій/бездіяльності Користувача, усю відповідальність несе Користувач.
  • Додаток надається ПРАТ "СК "УНІКА" «як є». ПРАТ "СК "УНІКА" забезпечує роботу за функціональним призначенням, разом з тим не гарантує Користувачу відповідність Додатку особистим цілям і очікуванням Користувача, його безперебійну й безпомилкову роботу. ПРАТ "СК "УНІКА" не несе відповідальності за будь-який несанкціонований доступ третіх осіб та з вини Користувача або використання функцій або сервісів Додатку та/або будь-якої інформації, що на них зберігається про Користувача, а також за будь-які помилки, збої, віруси і інші недоліки та порушення в Додатку, які можуть бути передані на Додаток, або через Додаток третіми особами і їх наслідки для Користувача, в тому числі, але не виключно: за реальний збиток, упущену вигоду, моральну шкоду, шкоду, завдану честі, гідності та ділової репутації.
  • Вся інформація, яка збирається Додатком, захищена технічними засобами і процедурами забезпечення безпеки з метою запобігання несанкціонованому доступу або використання даних.
  • ПРАТ "СК "УНІКА" не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов даної Угоди.
  • ПРАТ "СК "УНІКА" не несе жодної відповідальності:
   • за неможливість користувача скористатися застосунком через технічні труднощі, які виникли без вини правовласника (відсутність електропостачання, відсутність Інтернет – зв’язку, Інтернет – зв’язок не належної якості тощо);
   • технічні перебої, помилки у роботі застосунку у зв’язку із відсутністю підключення до мережі Інтернет;
   • за втрату даних та/або іншу заподіяну шкоду, що спричинена іншим програмним забезпеченням, яке встановлено Користувачем самостійно на пристрій, на якому встановлено Додаток;
   • за втрату даних, зумовлену неправильним використанням Додатку Користувачем;
   • надання Користувачем доступу до своїх персональних даних (логін, пароль тощо) третім особам та за втрату даних, зумовлену доступом третіх осіб до логіну, паролю тощо Користувача;
   • в інших випадках, коли немає вини ПРАТ "СК "УНІКА".

 

 1. Права інтелектуальної власності
  • Права інтелектуальної власності на Додаток належать ПРАТ "СК "УНІКА". Використання Додатку іншими особами без згоди ПРАТ "СК "УНІКА" забороняється, у тому числі забороняється Користувачам використовувати Додаток з комерційною метою.
  • Права інтелектуальної власності на назву Додатку ("myUNIQA Ukraine") належать ПРАТ "СК "УНІКА". Використання позначення "myUNIQA Ukraine" іншими особами без згоди ПРАТ "СК "УНІКА" забороняється.
  • Користувач не має права здійснювати декомпіляцію, реверс-інжиніринг, переклад, адаптацію або будь-яку іншу зміну (модифікацію) Додатку і відтворення результатів таких дій.
  • Користувач не має права здійснювати використання Додатку з метою, іншою, ніж його використання за функціональним призначенням та відповідно до умов цієї Угоди, а також здійснювати відтворення Додатку в цілому або частково, будь-яким способом та в будь-якій формі, окрім як для цілей його використання за функціональним призначенням та відповідно до умов цієї Угоди.
  • Будь-яке порушення прав інтелектуальної власності на Додаток є порушенням умов цієї Угоди та надає ПРАТ "СК "УНІКА" право на дострокове припинення його дії в односторонньому поряду та відшкодування збитків, завданих порушенням прав інтелектуальної власності ПРАТ "СК "УНІКА" відповідно до положень чинного законодавства України.

 

 1. Заключні положення
  • У разі виникнення будь-яких суперечок або розбіжностей, пов'язаних з виконанням цієї Угоди, Користувач і ПРАТ "СК "УНІКА" докладуть усі зусилля для їх дозволу шляхом проведення переговорів між ними. У разі, якщо спори не будуть дозволені шляхом переговорів, спори підлягають дозволу у відповідному компетентному суді за місцем знаходження ПРАТ "СК "УНІКА".
  • Жодна із Сторін Угоди не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою, якщо належне виконання виявилося неможливим внаслідок непереборної сили.
  • Ця Угода вступає в силу для Користувача з моменту прийняття її умов Користувачем і діє до моменту видалення Облікового запису Користувача.
  • Ця Угода складена українською мовою.
  • Якщо яке-небудь положення цієї Угоди буде визнано недійсним, це не вплине на дійсність або застосування інших положень цієї Угоди.