Повідомлення ПрАТ «Страховая компанія «УНІКА»

Новини
25.01.2021

УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ (UNIQA Österreich Versicherungen AG)  FN 63197 m, яка заснована та діє відповідно до законодавства Австрії, місцезнаходження: 1029, Австрія, м. Відень, Унтере Донауштрассе, 21 є новим власником пакету акцій, якому прямо належить розмір частки, що становить 92,024697% акцій Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія «УНІКА» та 94,714% акцій Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія «УНІКА Життя».

УНІКА Остеррайх Ферзіхерунген АГ (UNIQA Österreich Versicherungen AG) є правонаступником УНІКА Інтернешнл АГ (UNIQA International AG) у зв'язку із злиттям та з метою оптимiзацiї органiзацiйної структури компаній Групи УНІКА.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 22.01.2021, відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів, сформованого станом на 18 січня 2021 року.