Повідомлення «УНІКА Україна»

Новини
23.01.2020

УНІКА Інтернешнл АГ (UNIQA International AG) FN 180177 t, яка заснована та діє відповідно до законодавства Австрії, місцезнаходження: 1029, Австрія, м. Відень, Унтере Донауштрассе, 21 є новим власником пакета акцій, якому прямо належить розмір частки, що становить 92,230512% акцій Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія «УНІКА» та 94,714%  акцій Приватного Акціонерного Товариства «Страхова компанія «УНІКА Життя».

УНІКА Інтернешнл АГ (UNIQA International AG) є правонаступником УНIКА інтернацiоналє Бетайлiгунгс-Фервальтунгс ГмбХ (UNIQA іnternationale Beteiligungs-Verwaltungs GmbH) у зв'язку із злиттям та з метою оптимiзацiї органiзацiйної структури компаній Групи УНІКА.

Дата отримання інформації від ПАТ «НДУ»: 22.01.2020, відповідно до даних реєстру власників іменних цінних паперів ПрАТ «СК «УНІКА», ПрАТ «СК «УНІКА Життя» сформованого станом на 17 січня 2020 року.