Абетка страхування: хто, як і про що домовляється

Предмет страхування, види страхування

У кожного з нас є якісь цінності. Найголовніше, звісно ж, це життя та здоров’я – наше і наших найближчих людей. А ще є рухоме майно та нерухомість. Зберегти ці цінності – дуже важлива задача. Але ж далеко не все в житті залежить від нас.

Попри те, що ми не можемо усе передбачити, людство все ж навчилося впливати на наслідки подій – зокрема, фінансові. На це і спрямована фінансова послуга страхування. Вона полягає в тому, що клієнт передає страховій компанії захист своїх майнових інтересів.

Ці майнові інтереси – предмет страхування, який відповідає на питання «Що страхуємо»? Предмет страхування може бути пов’язаний із:

 • конкретним фізичним об’єктом (автомобіль, оселя та домашнє майно) – це майнове страхування;
 • особистими благами людини (наше здоров’я та життя) – особисте страхування;
 • обов’язком відшкодувати заподіяну шкоду іншій особі (організації) або її майну – це страхування відповідальності.

В свою чергу в кожному з цих трьох класів існують обов’язкові та добровільні види страхування. Перші переважно стосуються страхування відповідальності. Наприклад, поліс автоцивілки, або ж страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів, згідно законодавства, зобов’язані мати усі водії автомобілів та мотоциклів. А ось майнові та особисті види – КАСКО, страхування майна, медичне страхування – добровільні, тобто їх можна оформлювати за бажанням.

Часто люди вживають термін «предмет страхування», називаючи так будинок або квартиру, яку планують застрахувати. Але в цьому випадку коректніше сказати «майно, що страхується», або «забезпечене майно».

 

Страхувальник, страховик, застрахована особа, вигодонабувач

Взагалі страхування – це система економічних відносин. А в будь-які відносинах є принаймні дві сторони або суб'єкти – люди та організації.

У страхуванні основні сторони дві: той, хто надає фінансову послугу (страховик) та той, хто її замовляє в своїх інтересах або інтересах іншої особи (страхувальник).

Страховик – це страхова компанія, яка має ліцензію від держави на здійснення страхування та несе матеріальну відповідальність за те, що застраховано за договором. А ось агент, у якого ви купили поліс – не страховик, а лише фінансовий посередник між вами і страховою компанією, який працює з нею за договором доручення.

У полісах страхування життя та здоров’я окремо може вказуватися страхувальник і застрахована особа. Це може бути одна й та сама людина, або ж різні. Наприклад, я купив туристичне страхування для себе – тоді я одночасно страхувальник і застрахована особа. Але якщо я купив такий самий фінансовий захист здоров’я для своєї дружини та дитини, я страхувальник (що діє в їхніх інтересах під час оформлення поліса), а вони – застраховані особи.

У страхуванні може бути ще один суб’єкт – вигодонабувач. Це та людина, яка у разі настання страхового випадку отримує відшкодування або виплату. У автоцивілці вигодонабувачем є особа, якій завдано шкоду винуватцем аварії – страхувальником. А як сторона договору вигодонабувач присутній у полісах страхування життя. Наприклад, якщо застрахована особа, яка накопичує на пенсію, піде з життя, виплату замість неї отримає вигодонабувач (як правило, це найближчий родич). Так само у договорі страхування неповнолітніх дітей вигодонабувачем вказують маму або тата.

 

Поліс, страховка, договір, оферта, акцепт

Що ж, тепер, відповівши на три основі питання «Що страхуємо?», «Від чого страхуємо?» та «Хто страхує?», лишилося поєднати їх документом, щоб визначити основні права та обов’язки сторін.

 

Договір страхування – це і є юридичний документ, який регулює усі відносини між страховиком і страхувальником. У договорі містяться всі основні умови страхування, які впливають на ціну страхування та обсяги можливої компенсації (про них поговоримо у наступній частині), його підписують обидві сторони.

 

Поліс, страховка – по суті, синоніми договора страхування. Раніше, коли усі договори у страхуванні були виключно друкованими, полісом для більшості наших клієнтів була паперова автоцивілка УНІКА на офіційному бланку. Але останніми роками все більше договорів оформлюються в електронній формі (особливо поширена автоцивілка онлайн) тому поширеними стали поняття оферти і акцепту.

 

Оферта (від англ. offer, пропозиція) – публічна частина договору страхування, яка розмішується на сайті страхової компанії. В ній викладені усі умови, окрім персональної інформації, характеристик майна або автомобіля, який страхується, та вартості полісу. Ця конкретика, яка індивідуальна для кожного клієнта, прописана в другій частині електронної угоди – акцепті, який ми отримуємо на електронну пошту.

 

Які ж основні обов'язки сторін договору страхування?

 

Страхувальник зобов’язаний:

 • Своєчасно сплатити страховий платіж;
 • В обумовлений термін повідомляти про настання страхової події;
 • Вживати заходів щодо запобігання та зменшення збитків;
 • Сприяти з’ясуванню страховиком обставин подій та експертизі пошкоджень.

 

Страховик зобов’язаний:

 • Здійснювати інформаційну підтримку клієнтів, ознайомити з умовами страхування;
 • Здійснювати виплати у встановлений законом чи договором термін;
 • Діяти у межах страхового законодавства та правил страхування;
 • Не розголошувати та не передавати іншим персональні дані клієнтів.

Але цим реальний перелік зобов’язань сторін не вичерпується, адже кожен вид страхування має свої особливості. Всі зобов’язання прописуються в договорі.

Отже, договір, попри те, що він написаний дрібним шрифтом і сухою юридичною мовою, все ж варто читати, перш ніж підписати. У наступній статті ми розкажемо, на які пункти та терміни угоди варто звернути особливу увагу.