Страхові премії УНІКА Україна в 2019 році досягли 3 млрд. грн

Новини
26.02.2020
  • Загальний обсяг підписаних страхових премій компаній небанківської фінансової групи «УНІКА Україна» в 2019 році перевищив 3 млрд. грн.
  • Консолідований прибуток групи до оподаткування склав 178,4 млн. грн.

Загальний обсяг страхових премій компаній небанківської фінансової групи «УНІКА Україна», до якої входять страхові компанії «УНІКА» (non-life)  та «УНІКА Життя» (life) станом на 31.12.2019 року склав 3 023,5 млн. грн., зростання страхових премій у порівнянні з 2018 роком складає 11,6%.

Консолідований прибуток групи до оподаткування складав 178,4 млн. грн. (СК «УНІКА» 130,5 млн. грн. та СК «УНІКА Життя» 47,9 млн. грн.)

Чистий прибуток групи після оподаткування, з урахуванням консолідації, складав 110,2 млн. грн. (СК «УНІКА» 88,3 млн. грн. та СК «УНІКА Життя» 22,0 млн. грн.). Звітність компаній складено за міжнародними стандартами фінансової звітності.

 

Обсяг страхових премій Cтрахової компанії «УНІКА» у 2019 році зріс на 5,4% і склав 2 152,2 млн. грн.

У 2019 році Страхова компанія «УНІКА» підтримала позицію міжнародної групи УНІКА щодо поступової декарбонізації, що призвело до скорочення страхових премій у деяких галузях. Натомість, компанія повністю компенсувала обсяги страхових премій та показала зростання завдяки збільшенню портфелю у добровільному медичному страхуванні, страхуванні КАСКО, страхуванні здоров'я на випадок хвороби, страхуванні від нещасних випадків та страхуванні туристів.

Сума страхових виплат у  2019 році становила 1 688,9 млн. грн., аналогічний показник  2018 року – 1 711,7 млн. грн. (-1,3%). Протягом 2018-2019 років Страхова компанія «УНІКА» здійснила одні з найбільших страхових виплат в історії українського страхового ринку –  понад 1 637,8 млн. грн. з добровільного страхування майна та перерви виробництва корпоративному клієнту –  в короткі строки завдяки професійному врегулюванню та надійній програмі перестрахування ризиків.

Страхові резерви компанії складають 1 602,4 млн. грн. Активи, які приймаються для покриття страхових резервів, на 17,6% більше суми страхових резервів і складають 1 884,1 млн. грн.

Фактичний запас платоспроможності становить 510,4 млн. грн. і перевищує нормативний на 40,4 %, що дозволяє компанії виконувати зобов'язання перед клієнтами вчасно і в повному обсязі.

 

Загальний обсяг страхових премій компанії «УНІКА Життя» за 2019 року зріс на 30,4% у порівнянні з 2018 роком і склав 871,3 млн. грн.

Страхові виплати компанії «УНІКА Життя»  2019 року склали 24,2 млн. грн., обсяг викупних сум, що виплачені клієнтам, склав 8,4 млн. грн.

Власний капітал компанії «УНІКА Життя» становить 434 млн. грн. Активи в  2019 році зросли у порівнянні з аналогічним періодом 2018 року і склали 1 333,8 млн. грн. Загальна сума резервів на 31.12.2019 склала 837,4 млн. грн., (+15%). Фактичний запас платоспроможності компанії становив 433,5 млн. грн. і перевищив нормативний показник у 10 разів.

 

Жити захищено, краще та довше

«Кожен співробітник  UNIQA Insurance Group знає, що він працює для того, щоб клієнти УНІКА в будь-якій країні, де представлена група, мали можливість жити захищено, краще та довше – це наша філософія, це наш підхід до ведення бізнесу. Ми завжди прагнемо бути з нашими клієнтами на зв’язку, діяти прозоро та ефективно, швидко та якісно врегульовувати страхові випадки »  − Олена Ульє, Голова Правління  Страхової компанії «УНІКА».

Якісне надання послуг − основна задача, якій УНІКА постійно приділяє велике значення.

Детально аналізуючи зворотній зв'язок від своїх клієнтів, компанія щоденно привносить зміни в існуючі процеси з врегулювання страхових випадків. Зокрема, за фактом настання страхового випадку з автострахування контакт-центр УНІКА у режимі 24/7 надає консультації щодо подальших дій та, за необхідності, організовує технічну допомогу.

Загалом у 2019 році в департамент асистансу та клієнтської підтримки надійшло 1,4 млн. клієнтських звернень (дзвінки, повідомлення в чат-ботах, електронні  листи), з яких з медичного страхування -  1,1 млн. звернень, з автострахування – 0,3 млн.

УНІКА інвестує в розвиток цифрових каналів комунікації, що найбільш затребувані клієнтами. Наприклад, в «Кабінеті клієнта УНІКА Страхування» реалізована можливість відслідковувати статус урегулювання страхового випадку, в електронному вигляді передавати документи, а також переглядати історію по всім своїм договорам страхування.

Мобільний додаток з медичного страхування MyUNIQA, що постійно розвивається та вдосконалюється, допомагає клієнтам не лише орієнтуватися у власному страховому покритті, але й записатися до лікаря, відправити медичні висновки для подальшого обслуговування та зберегти медичну історію, призначення та власні коментарі. 

 

Комплаєнс − заходи УНІКА щодо прозорості бізнесу

Група «УНІКА Україна» у своїй діяльності використовує систему Комплаєнс, як інструмент для отримання переваг у довгостроковій перспективі − позиціонування компаній як таких, що діють відповідно до високих етичних стандартів ведення бізнесу, вимог законодавства, та  збереження  довіри з боку суспільства.

З цією метою УНІКА Україна постійно працює над встановленням чітких та прозорих внутрішніх правил та процедур в роботі, завдяки яким кожен працівник розумів свої права та обов’язки на кожному етапі своєї роботи. А також міг оцінити та аналізувати комплаєнс-ризики в існуючих бізнес-процесах для попередження порушень законодавства, в т. ч. для протидії явищам корупції, шахрайства, працювати над питаннями дотримання міжнародних та локальних санкцій, дбати про захист персональних даних своїх клієнтів та партнерів. Компанії Групи УНІКА в Україні розцінюють Комплаєнс як конкурентну перевагу для бізнесу, що забезпечує прозорість у відносинах з клієнтами та партнерами, запобігає втраті довіри та ділової репутації, і тому завжди є в фокусі уваги менеджменту компаній.

 

Ризик-консалтинг при страхуванні об`єктів комерційного/промислового призначення

Однією із складових комплексу послуг, які надає Компанія  «УНІКА» корпоративним клієнтам, є залучення клієнтом спеціалістів з ризик -інжинірингу. Такі послуги  включають в себе оцінку об`єкту з точки зору пожежної, технічної безпеки, розробку превентивних заходів та рекомендацій, направлених на зменшення ймовірності настання збитків та їх потенціального розміру, що дозволяє зменшити вартість страхування для клієнтів та сприяти забезпеченню безперервної діяльності підприємства.

 

Стратегія Думай зелено/Think Green

УНІКА орієнтована на боротьбу з глобальним  потеплінням, що проявляється в активному нарощуванні портфелю застрахованих об`єктів з виробництва відновлювальної енергії в противагу відмови від страхування вугледобувних підприємств та підприємств, що працюють на вугіллі.

 

Страхування життя. Потенціали росту

Ринок страхування життя в Україні поступово розвивається і має тенденції до зростання, спостерігається певне пожвавлення інтересу і попиту на цей вид страхування.  Головними проблемами поки що залишаються −  економічний стан, недовіра до українських фінансових установ, недостатня  обізнаність населення щодо ефективних страхових інструментів.

Проте програми, які пропонує компанія «УНІКА Життя», дозволяють клієнтам розраховувати на надійний фінансовий захист, планування доходів і витрат, а також додаткові можливості для приватних осіб та бізнесу.

Перспективи зростання має накопичувальне страхування життя, доля якого на ринку складає 55,6 %. «Кілька років тому, ми почали робити перші виплати за довгостроковими договорами накопичувального страхування життя. Наші клієнти відчули переваги цього виду страхування − перш за все це надійність, відповідальність і ефективність. Люди були вдячні і задоволені,  адже протягом останніх, економічно і політично турбулентних 10-15 років, вони не втратили свої накопичення, більш того, компенсували валютні ризики та реалізували свої фінансові плани. Це реальні історії наших клієнтів, і ми задоволені тим, що фінансово захищаємо і активно допомагаємо втіленню їх життєвих планів» − Володимир Симончук, Голова правління Страхової компанії «УНІКА Життя».

 

Захист даних клієнтів УНІКА

При обслуговуванні клієнтів  УНІКА  зосереджується на захисті їх особистих даних та іншій конфіденційної інформації. В компанії побудовано  стабільну систему захисту інформації, що відповідає не лише вимогам законодавства України, але вимогами міжнародної UNIQA Insurance Group. УНІКА постійно перевіряє надійність системи захисту інформації відносно регулярно змінюваних зовнішніх загроз проводячи систематичні тестування системи на стійкість та надійність не лише зовнішнього, але й внутрішнього периметрів. А регулярний аудит з боку  зовнішніх європейських партнерів компанії дозволяє їй  бути впевненою, що дані клієнтів максимально захищені від зовнішніх та внутрішніх загроз.