ПрАТ «СК «УНІКА» та ПрАТ «СК «УНІКА Життя» оголошує тендер на пошук суб'єктів аудиторської діяльності для проведення обов'язкового аудиту

Новини
05.10.2020

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА» та ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «УНІКА ЖИТТЯ» (Товариство, Товариства) оголошує конкурс (надалі – Тендер) з відбору суб'єктів аудиторської діяльності з метою призначення для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.


Аудиторське завдання – проведення обов'язкового аудиту фінансової звітності за період з 01 січня 2020 по 31 грудня 2020 рік.


Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 30 жовтня 2020 року 23:59.


Критеріями для вибору компанії є:
(і) вартість аудиторських послуг,
(іі) незалежність
(ііі) висока якість послуг.


Для участі у тендері компанії мають подати наступні документи:
1. Анкета, в якій зазначено:
- назва компанії, ідентифікаційний код юридичної особи, адреса, контактна інформація (телефон, e-mail, адреса web-сайту), ПІБ контактної особи,
- коротка історична довідка про діяльність компанії;
- організаційна структура компанії;
- чисельність працівників, інформація щодо кваліфікованого персоналу (ПІБ та № сертифікату) з діючими сертифікатами, зокрема ключового партнера з аудиту, який буде надавати послуги;
- опис спеціалізації компанії: відповідний досвід, опис аналогічних проектів (за наявності);
- міжнародна мережа в країнах, де розташовані компанії УНІКА (за наявності);
- незалежність та об'єктивність аудиторів та ключового партнера при наданні аудиторських послуг;
- підтвердження проходження зовнішньої перевірки системи контролю якості;
- згоду на обробку персональних даних, зазначених у тендерній документації.
Додатково зазначається інформація про:
- Вимоги щодо ротації та незалежність аудитора: розкриття інформації про неаудиторські послуги, що надавалися Товариству (-ам) (у випадках, якщо аудиторська компанія вже співпрацювала з Товариствами раніше).
2. Витяг з реєстру суб'єктів аудиторської діяльності.
3. Комерційну пропозицію в гривнях (перелік послуг та їхня вартість погодинно, план проведення аудиту).
4. Референс-лист та рекомендації клієнтів компанії (за наявності).
5. Документи для встановлення репутації та стандартів ведення бізнесу компанією:
- копія фінансової звітності компанії за попередній звітний період (Форма 1. Баланс; Форма 2. Звіт про фінансові результати);
- копія договору про страхування професійної відповідальності;
- інші документи та інформація за додатковим запитом.
6. Угоду про нерозголошення.

У конкурсі можуть брати участь Аудитори, які: 1) відповідають вимогам, встановленим Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII до Аудиторів, які можуть надавати послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес; 2) включені до відповідного розділу Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності; 3) у яких за попередній річний звітний період сума винагороди від кожного з підприємств, що становлять суспільний інтерес, яким надавалися послуги з обов’язкового аудиту фінансової звітності протягом цього періоду, не перевищувала 15 відсотків загальної суми доходу від надання аудиторських послуг.

Не допускаються до участі в конкурсі Аудитори, які не пройшли зовнішню перевірку системи контролю якості та не мають чинного свідоцтва про відповідність системи контролю якості на дату оголошення конкурсу. У разі отримання конкурсної пропозиції від таких суб’єктів, пропозиція до розгляду не приймається.
Документи мають бути надіслані на електронну скриньку viktoriya.bondarenko@uniqa.ua (з поміткою «Тендер аудит»). За необхідності, оригінали документів надсилаються на адресу: м. Київ, вул. Саксаганського, 70-А, 01032, ПрАТ «СК «УНІКА», ПрАТ «СК «УНІКА Життя» для В. Бондаренко.

Рішення про вибір аудитора буде оголошено після 16 грудня 2020 року.

Обов'язковий аудит фінансової звітності Товариств має розпочатися не пізніше 01 березня 2021 року.
Результати обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариств мають бути представлені Товариствам не пізніше 09 квітня 2021 року.

Питання щодо тендеру надсилайте, будь ласка, на адресу електронної пошти viktoriya.bondarenko@uniqa.ua або звертайтеся до Вікторії Бондаренко, +380674094817.